Analizy marketingowe

Oferujemy sprawdzone metody analityczne dla potrzeb marketingu i sprzedaży. Realizujemy:

 •  Badania marketingowe
 • Analizy i prognozy sprzedaży (sezonowość sprzedaży, analizy trendów)
 •     Analizy zwyczajów zakupowych
 •     Programy lojalnościowe
 •     segmentacja rynku
 •     pozycjonowanie produktu na rynku
 •     identyfikacja rynków testowych
 •     rozpoznawanie "luki" na rynku, nisz rynkowych
 •     badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu
 •     analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurencyjnych
 •     określanie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów  zakupowych
 •     określanie struktury rynku
 •     określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży
 •     wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value).

Współpracujemy aktywnie w realizacji badań rynku i opinii.
 

Nasi klienci

Abigo
Biofarm