Analizy marketingowe

Oferujemy sprawdzone metody analityczne dla potrzeb marketingu i sprzedaży. Realizujemy:

    Analizy i prognozy sprzedaży (sezonowość sprzedaży, analizy trendów)
    Analizy zwyczajów zakupowych
    Programy lojalnościowe
    segmentacja rynku
    pozycjonowanie produktu na rynku
    identyfikacja rynków testowych
    rozpoznawanie "luki" na rynku, nisz rynkowych
    badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu
    analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurencyjnych
    określanie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów  zakupowych
    określanie struktury rynku
    określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży
    wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value).

Współpracujemy aktywnie w realizacji badań rynku i opinii.
 

Nasi klienci

Abigo
Biofarm