Data Mining
Sięgnij po wiedzę ukrytą w danych
Skontaktuj się z nami

Potrzebne dane w zasięgu ręki

Masowe gromadzenie informacji, które stało się swoistym wyróżnikiem ery Big Data, odnosi się w szczególności do danych gospodarczych i rynkowych. Operowanie ogromnymi zasobami informacji ujętymi w bazach o znacznej objętości i wielowymiarowości to wyzwanie dla analityków. Z pomocą przychodzi im data mining.

Data mining jest wieloetapowym procesem opartym na nowoczesnych i zautomatyzowanych metodach analizy danych - pozwala wykazywać regularności, związki i zależności, jakie występują pomiędzy informacjami ujętymi w rozbudowanych bazach danych. Techniki data mining sprzyjają w szczególności przewidywaniu i szacowaniu prawdopodobieństw wystąpienia określonych zjawisk rynkowych, w tym dla przykładu - ryzyka utraty klienta (analiza churn), szans sprzedaży produktu/usługi czy określenia jej wielkości.

Data Mining Data Mining Data Mining Data Data Mining Target Data Data Mining Processed Data Data Mining Transformed Data Data Mining Patterns Data Mining Data Mining

Nasza Oferta

Firma Biostat, prócz działalności badawczej, specjalizuje się w szeroko pojętych analizach statystycznych oraz kreowaniu profesjonalnych rozwiązań IT dla biznesu. Połączenie tych kompetencji pozwoliło nam wypracować katalog profesjonalnych usług z zakresu data mining.

Data mining
Nasza oferta obejmuje profesjonalny outsourcing usług z zakresu data mining - realizujemy analizy danych oparte na sprawdzonych modelach i ustalonych z Klientem celach badania, także w sposób ciągły, tj. utrzymując i rozwijając dostępne bazy danych poprzez systematyczne opracowywanie analiz i raportów w oparciu o zbierane w nich wpisy.Prócz tego oferujemy naszym Klientom także fachowy konsultingw zakresie data mining - pomagamy w prowadzeniu prac analitycznych oraz radzimy jakie skutecznie gromadzić informacje.
Oprogramowanie analityczne
W naszej ofercie znajdą Państwo dedykowane oprogramowanie analityczne, w tym - programy i moduły analityczne stosowane w ramach hurtowni danych i sfery business intelligence. Nasze rozwiązania z zakresu IT sprzyjają realizacji zadań z zakresu data mining, analiz churn (analizy migracji klientów), zarządzania ryzykiem czy analiz liczebności próby. Z kolei Klientom poszukującym unikalnych rozwiązań i dysponujących wykazem pomysłów i pożądanych cech aplikacji oferujemy oprogramowanie szyte na miarę i dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymogów.
Czytaj więcej
Prognozowanie sprzedaży
Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem i kreowanie strategii jego działania wymaga skutecznego przewidywania przyszłych wolumenów sprzedaży i osiąganych wyników finansowych. Mając to na uwadze, oferujemy Państwu kompleksowe prognozowanie sprzedaży przedsiębiorstwa - analizy te prowadzimy każdorazowo z wykorzystaniem technik data mining, procesów modelowania matematycznego oraz szerokiego spektrum metod statystycznych i ekonometrycznych. Nasze prognozy pozwolą Państwu na minimalizację ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych i zbędnych działań.
Profilowanie i segmentacja klientów
Koordynacji działań biznesowych i optymalnemu zaspakajaniu potrzeb rynkowych sprzyja umiejętne profilowanie i segmentacja klientów firmy. Dlatego, w oparciu o dostępne dane sprzedażowe oraz sprawdzone modele data mining, oferujemy kompleksową segmentację nabywców Państwa produktów i usług. Wyłonione tą drogą, a różniące się między sobą, jednorodne grupy ujmować mogą dla przykładu klientów potencjalnie zainteresowanych nową ofertą, chętnie korzystających z promocji, nabywających określone dobra komplementarne czy klientów najbardziej lojalnych/skłonnych do przejścia do konkurencji.
Big Data – czytaj więcej

Dlaczego właśnie my?

Umiejętne zastosowanie modeli data mining pozwala sprawnie i skutecznie wykorzystywać dostępne dane (w tym - te transakcyjne, pozyskane od dużej liczby klientów) - jest to podstawa skutecznego podejmowania biznesowych decyzji i budowania przewag konkurencyjnych. Dla przykładu, znajomość konsumenckich preferencji sprzyjają optymalnemu komponowaniu oferty sprzedażowej, planowaniu nowych kampanii marketingowych, pozycjonowaniu produktów na półkach sklepowych czy pozyskiwanie nowych klientów.

Dlatego sięgnij po wiedzę ukrytą w danych już teraz - zapraszamy do współpracy!


Skontaktuj się z nami

Kontakt


(+48) 731 030 629
(+48) 534 487 080
(+48) 22 12 28 025

Rstat Rafał Piszczek
biuro@rstat.pl

Biuro Handlowe - Warszawa
BioStat
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206