Statystyka
Modelowanie Danych

Statystyka

Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów biznesowych (m.in. badania promujące leki) jak i indywidualnych (również studentów i naukowców) którzy w swojej pracy zetknęli się z metodami ilościowymi niezależnie od dziedziny jaką się zajmują (od Medycyny, Psychologii, Nauk Społecznych i Ekonomii po nauki techniczne). Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie analizy statystycznej, począwszy od przygotowania eksperymentu, sformułowania prawidłowych hipotez, wykorzystania odpowiednich testów statystycznych do wykonanie pełnej analizy statystycznej. Analizy w zależności od indywidualnych potrzeb klienta przygotowujemy w języku polskim lub angielskim.

Prowadzimy konsultacje i analizy z zakresu statystyki i analizy danych dla naukowców i badaczy realizujących różnorodne projekty badawcze o charakterze statystycznym.

Działalność firmy rozbija się na podstawowe usługi:

Konsulting statystyczny, szkolenia indywidualne i grupowe. Konsultacja na każdym etapie analizy statystycznej.

Biostatystyka. Podstawowym obszarem zastosowań analizy danych w R-STAT jest Analiza Statystyczna w Medycynie, wsparcie projektów Farmaceutycznych i Medycznych.

Pomoc w wykorzystaniu zaawansowanych programów statystycznych. Obliczenia statystyczne, testowanie hipotez.

Wsparcie online w rozwiązywaniu problemów i zagadnień (statystyka).

Przygotowanie raportu/ekspertyzy na podstawie dostarczonych przez klienta danych (Analiza statystyczna, statystyka, prognozowanie zjawisk oraz analiza psychometryczna).

Analizy marketingowe oparte na danych i modelowaniu statystycznym.

Oferujemy:

Ustalanie hipotez i tworzenie bazy danych

Dobór próby, ustalenie liczebności próby reprezentatywnej

Dobór odpowiedniego modelu statystycznego (testu statystycznego)

Obliczenia statystyczne

Atrakcyjna wizualizacja danych (edytowalne wykresy, statystyki)

Wpisywanie danych (wprowadzanie danych) z postaci papierowej do elektronicznej

Formatowanie wyników
 

Opis wyników dostosowany do potrzeb konkretnego klienta.

Dziedziny specjalistyczne: Statystyka, Ekonometria, Medycyna, Psychometria, Demografia, Psychologia i Socjologia statystyczna, Statystyka Gospodarcza.

Modelowanie danych:

Wdrażamy zaawansowane rozwiązania analityczne dla potrzeb data mining.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również tworzenie dedykowanych baz danych. Kluczowym elementem każdego projektu związanego z data mining są dane. Poprawnie stworzona baza danych pozwala na gruntowną i rzetelną analizę i wykorzystanie modeli wielowymiarowych które pozwolą na lepsze poznanie Klientów i ich zachowań.

Oferujemy naszym Klientom oprogramowanie analityczne - rozwiązania dedykowane klasy data mining dla celów:

Optymalizacji działań sieci przedstawicieli

Modelowania migracji klientów

Realizujemy aplikacje i moduły analityczne dla business intelligence

Zarządzania ryzykiem kredytowym

Modeli sprzedażowych

Kontakt


(+48) 731 030 629
(+48) 534 487 080
(+48) 22 12 28 025

Data Mining Software s.c.
biuro@rstat.pl

Biuro Handlowe - Warszawa
BioStat
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206