Statystyka

Statystyka
Modelowanie Danych

Statystyka Statystyka

Statystyka

Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów biznesowych (m.in. badania promujące leki) jak i indywidualnych (również studentów i naukowców) którzy w swojej pracy zetknęli się z metodami ilościowymi niezależnie od dziedziny jaką się zajmują (od Medycyny, Psychologii, Nauk Społecznych i Ekonomii po nauki techniczne). Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie analizy statystycznej, począwszy od przygotowania eksperymentu, sformułowania prawidłowych hipotez, wykorzystania odpowiednich testów statystycznych do wykonanie pełnej analizy statystycznej. Analizy w zależności od indywidualnych potrzeb klienta przygotowujemy w języku polskim lub angielskim.

Prowadzimy konsultacje i analizy z zakresu statystyki i analizy danych dla naukowców i badaczy realizujących różnorodne projekty badawcze o charakterze statystycznym.

Statystyka

Działalność firmy rozbija się na podstawowe usługi:

Konsulting statystyczny, szkolenia indywidualne i grupowe. Konsultacja na każdym etapie analizy statystycznej.

Biostatystyka. Podstawowym obszarem zastosowań analizy danych w R-STAT jest Analiza Statystyczna w Medycynie, wsparcie projektów Farmaceutycznych i Medycznych.

Pomoc w wykorzystaniu zaawansowanych programów statystycznych. Obliczenia statystyczne, testowanie hipotez.

Wsparcie online w rozwiązywaniu problemów i zagadnień (statystyka).

Przygotowanie raportu/ekspertyzy na podstawie dostarczonych przez klienta danych (analizy statystyczne, statystyka, analiza danych, prognozowanie zjawisk
oraz analiza psychometryczna).

Analizy marketingowe oparte na danych i modelowaniu statystycznym.

Oferujemy:

Statystyka

Ustalanie hipotez i tworzenie bazy danych

Statystyka

Dobór próby, ustalenie liczebności próby reprezentatywnej

Statystyka

Dobór odpowiedniego modelu statystycznego (testu statystycznego)

Statystyka

Obliczenia statystyczne

Statystyka

Atrakcyjna wizualizacja danych (edytowalne wykresy, statystyki)

Statystyka

Wpisywanie danych (wprowadzanie danych) z postaci papierowej do elektronicznej

Statystyka

Formatowanie wyników
 

Statystyka

Opis wyników dostosowany do potrzeb konkretnego klienta.

Dziedziny specjalistyczne: Statystyka, Ekonometria, Medycyna, Psychometria, Demografia, Psychologia i Socjologia statystyczna, Statystyka Gospodarcza.

Statystyka

Modelowanie danych:

Wdrażamy zaawansowane rozwiązania analityczne dla potrzeb data mining.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również tworzenie dedykowanych baz danych. Kluczowym elementem każdego projektu związanego z data mining są dane. Poprawnie stworzona baza danych pozwala na gruntowną i rzetelną analizę i wykorzystanie modeli wielowymiarowych które pozwolą na lepsze poznanie Klientów i ich zachowań.

Oferujemy naszym Klientom oprogramowanie analityczne - rozwiązania dedykowane klasy data mining dla celów:

Statystyka

Optymalizacji działań sieci przedstawicieli

Statystyka

Modelowania migracji klientów

Statystyka

Realizujemy aplikacje i moduły analityczne dla business intelligence

Statystyka

Zarządzania ryzykiem kredytowym

Statystyka

Modeli sprzedażowych

Kontakt


(+48) 731 030 629
(+48) 534 487 080
(+48) 22 12 28 025

Rstat Rafał Piszczek
biuro@rstat.pl

Biuro Handlowe - Warszawa
BioStat
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206