Szkolenia Statystyka

Profesjonalne szkolenia z zakresu statystyki

Statystyka znajduje użycie w wielu dziedzinach, nie zawsze konieczne jest jednak zatrudnianie statystyków. Zdecyduj się na profesjonalne szkolenie z zakresu statystyki, dopasowane do Twoich potrzeb.

Statystyka w badaniach

Statystyka jako nauka pozwala przekształcać dane ilościowe i jakościowe w syntetyczne informacje, które wykorzystuje się w biznesie i nauce. Nauka ta pozwala na matematyczną weryfikację postawionych w badaniach hipotez. Statystycy pomagają naukowcom, inżynierom, ekonomistom i biznesmenom w zrozumieniu zależności pomiędzy zgromadzonymi danymi.

Podstawowa analiza statystyczna może zostać wykorzystana już w fazie planowania badania. Dzięki prostym testom można zbadać jaka wielkość próby będzie wystarczająca do weryfikacji hipotez badawczych oraz podpowiedzieć jakich technik analitycznych użyć.

Statystyka posiada niemal nieskończone możliwości i pozwala na analizę i interpretację wszelakich danych. Dobrze zinterpretowane wyniki badań stanowią natomiast podstawę do wyciągnięcie trafnych wniosków.

Główne dziedziny zastosowania statystyki:

 • badania kliniczne,
 • badania marketingowe,
 • badania ankietowe,
 • badania świadomości marki.

Przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na wykorzystanie statystyki w swojej działalności Biostat® od lat pomaga na każdym etapie badania; oferując pomoc w opracowaniu hipotez, doborze próby, tworzeniu narzędzia badawczego i przygotowaniu raportu końcowego. Widząc wielkie zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju, posiadając odpowiednią kadrę zdecydowaliśmy się na alternatywę dla zakupu wykonania  analizy statystycznej – szkolenia z zakresu statystyki dla każdego.

Szkolenia ze statystyki online

Niezależnie od tego czy posiadasz już jakąś wiedzę z zakresu statystyki czy nie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® oferuje kilka rodzajów kursów z różnym poziomem trudności. Niezależnie od wybranego kursu gwarantujemy:

 • szkolenie bez wychodzenia z domu,
 • skupienie się na praktycznych aspektach statystyki,
 • małe grupy szkoleniowe,
 • materiały dla uczestników,
 • możliwość wykupienia indywidualnej konsultacji
 • certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez jednostkę badawczą.

Aktualnie cyklicznie realizujemy kursy: podstawy statystyki, statystyka w badaniach klinicznych oraz statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych.

 • Podstawy statystyki

Kurs podstaw statystyki wprowadza słuchacza w podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki. Czas trwania kursu to jedynie 2 dni, podczas których zostanie przeprowadzone 12 godzin zajęć. Pierwszego dnia tematyka zajęć będzie dotyczyła pomiarów, miar tendencji centralnej i dyspersji, podstawowych pojęć dotyczących wnioskowania oraz przedziałów ufności. Drugiego nasz prowadzący przedstawi wiedzę z zakresu przeglądów testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych, korelacji i regresji.

Kurs podstawy statystyki jest dedykowany dla wszystkich osób na początku drogi ze statystyką oraz osób chcących uporządkować swoją wiedzę z myślą o dalszym rozwoju w tym kierunku.

 • Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych

Kurs statystycznych interpretacji ma na celu wprowadzenia słuchacza w podstawowe zagadnienia statystyczne, które można znaleźć w raportach medycznych. Kurs ten trwa jedynie pięć godzin obejmując tematykę Evidence based medicine, przedziały ufności, modele regresji i analizę przeżycia.

Kurs ten dedykowany jest osobą chcącym nauczyć się interpretować wyniki badań klinicznych. Dzięki uczestnictwu w kursie posiądziesz wiedzę jak wyciągać wnioski na podstawie badań oraz publikacji naukowych opartych na badaniach.

 • Statystyka w badaniach klinicznych

Kurs statystyka w badaniach klinicznych składa się z 3 mniejszych szkoleń, każda z części jest trudniejsza, decydując się jednak na rozpoczęcie kursu od części pierwszej posiądziesz odpowiednią wiedzę by kontynuować kurs. Każdy z kursów dotyczący statystyki w badaniach klinicznych trwa 12 godzin.

Całość kursu pozwoli Ci przyswoić informację na temat metod analizy przeżycia, testów bioróżnorodności, regresji z efektami mieszanymi i wiele innych. Pełne szkolenie pozwoli Ci na zrozumienie złożoności problemów występujących w badaniach klinicznych.

Kurs przewidziany jest dla osób pracujących jak i osób chcących podjąć pracę w obszarze badań klinicznych jako Monitor Badań klinicznych.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia z zakresu statystyki?

Niezależnie od tego czy pracujesz w zakresie badań klinicznych czy chcesz przeprowadzić badania na potrzeby swojego przedsiębiorstwa lub pracy naukowej możesz skorzystać z szkoleń online. Szkolenia to inwestycja długoterminowa mogąca kilkukrotnie spłacić się na przestrzeni lat.

Dbając o wygodę stworzyliśmy kursy online nie wymagające wychodzenia z domu, prowadzone przez doświadczonych statystyków, którzy wykorzystują swoją wiedzę w praktyce. Dzięki autorskim materiałom naukowym, łatwiej przyswoisz wiedzę, a szkolenie ukończysz z certyfikatem Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.

Na potrzeby indywidualne klienta biznesowego prowadzimy też kursy dedykowane dla grup od 4 osób w formie online lub stacjonarnie. Tematykę szkoleń zorganizowanych dopasowujemy do potrzeb klienta, a w naszej ofercie znajdują się m.in. takie tematy jak:

 • Statystyka w badaniach klinicznych,
 • Podstawy statystyki,
 • Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych,
 • Analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych,
 • Analizy przeżycia (m.in. krzywe Kaplana-Meiera),
 • Podstawy korelacji i regresji,
 • Podstawy prognozowania,
 • Testy statystyczne,
 • Analizy statystyczne w naukach ekonomicznych i społecznych,
 • Modele statystyczne i ich rodzaje,
 • Analizy czynnikowe i analizy skupień,
 • Podstawy statystyki z wykorzystaniem R,
 • Statystyka w ekonomii i biznesie,
 • Szacowanie liczebności próby (sample size), analiza mocy testu.

Szkolenia Online NEW!

kursy online online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 17 lekcje
kursy online online NEW!
Testy statystyczne
Szkolenia online
Testy statystyczne
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Czas trwania 3 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 9 lekcje
kursy online online NEW!
Podstawy statystyki
Szkolenia online
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
Czas trwania 3 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 8 lekcje
kursy online online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2
Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, regresję logistyczną i z-test.
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Średni
Lekcje 10 lekcje
kursy online online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Szkolenie z zakresu statystyki medycznej ma na celu zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami statystyki w badaniach klinicznych na poziomie zaawansowanym.
Czas trwania 3 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Zaawansowany
Lekcje 9 lekcje
Pakiet szkoleń łączy w sobie cały cykl szkoleniowy Statystyka w badaniach klinicznych
Czas trwania 11 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 36 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet wprowadzenie do statystyki
Pakiet szkoleń Podstawy staystyki + Testy statystyczne
Czas trwania 6 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 17 lekcje
Cykl pięciu kursów z zagadnieniami statystycznymi
Czas trwania 17 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od wprowadzenia
Lekcje 53 lekcje
Kurs ma na celu nauczenie słuchacza w jaki sposób należy interpretować podstawowe wyniki opracowań statystycznych w naukach medycznych.
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 5 lekcje
kursy online online NEW!
Podstawy statystyki w Excelu
Kurs ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia prostych obliczeń statystycznych, które można wykonać w programie Excel.
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Lekcje 8 lekcje
kursy online online NEW!
Wprowadzenie do metaanalizy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z metaanalizą.
Czas trwania 1 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Zaawansowany
Lekcje 5 lekcje
kursy online online NEW!
Statystyka dla nie statystyków
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 5 lekcje
Czas trwania 1 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 8 lekcje
W trakcie kursu dowiesz się dlaczego i w jakich sytuacjach warto używać Pythona do analizy danych.
Czas trwania 0 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 6 lekcje
kursy online online NEW!
Testy statystyczne w Excel
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 9 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Statystyka Kliniczna
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza od podstaw aż do zaawansowanego posługiwania się pojęciami z zakresu statystyki.
Czas trwania 13 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 41 lekcje
Czas trwania 7 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 22 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Metody analizy danych
Czas trwania 7 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 8 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 7 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 19 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Statystyka w analizach klinicznych
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 41 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Statystyka od podstaw
Czas trwania 5 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 13 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Testowanie statystyczne od podstaw
Czas trwania 8 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 13 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od wprowadzenia
Lekcje 41 lekcje
Czas trwania 5 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 17 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Interpretacja wyników medycznych
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 10 lekcje
https://edu.biostat.com.pl/szkolenie/szacowanie-wielkosci-proby-metody-i-zastosowania
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Lekcje 5 lekcje
Czas trwania 36 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od wprowadzenia
Lekcje 104 lekcje

Online courses in English NEW!

kursy online online NEW!
Statistical Tests
Online courses
Statistical Tests
Czas trwania 3 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 5 lessons
kursy online online NEW!
Statistics in clinical trials part 1
Czas trwania 1 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 10 lessons
kursy online online NEW!
Statistics in clinical trials part 2
Czas trwania 1 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Medium
Lekcje 7 lessons
kursy online online NEW!
Basics of statistics
Online courses
Basics of statistics
Czas trwania 3 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Introductory
Lekcje 8 lessons
kursy online online NEW!
Statistics in clinical trials part 3
Czas trwania 1 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Advanced
Lekcje 7 lessons
Czas trwania 25 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic to advance
Lekcje 20 lessons
Czas trwania 40 hours
Poziom trudności Poziom trudności
From introductio
Lekcje 35 lessons
Czas trwania 8 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 5 lessons
kursy online online NEW!
Statistics for non-statisticians
Czas trwania 8 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Introductory
Lekcje 5 lessons
kursy online online NEW!
Basics of statistics in Excel
Czas trwania 8 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 6 lessons
kursy online online NEW!
Introduction to Meta-analysis
Czas trwania 10 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Advanced
Lekcje 7 lessons

Nasi klienci

Abigo
Biofarm