Szkolenia Statystyka

Profesjonalne szkolenia z zakresu statystyki

Statystyka znajduje użycie w wielu dziedzinach, nie zawsze konieczne jest jednak zatrudnianie statystyków. Zdecyduj się na profesjonalne szkolenie z zakresu statystyki, dopasowane do Twoich potrzeb.

Statystyka w badaniach

Statystyka jako nauka pozwala przekształcać dane ilościowe i jakościowe w syntetyczne informacje, które wykorzystuje się w biznesie i nauce. Nauka ta pozwala na matematyczną weryfikację postawionych w badaniach hipotez. Statystycy pomagają naukowcom, inżynierom, ekonomistom i biznesmenom w zrozumieniu zależności pomiędzy zgromadzonymi danymi.

Podstawowa analiza statystyczna może zostać wykorzystana już w fazie planowania badania. Dzięki prostym testom można zbadać jaka wielkość próby będzie wystarczająca do weryfikacji hipotez badawczych oraz podpowiedzieć jakich technik analitycznych użyć.

Statystyka posiada niemal nieskończone możliwości i pozwala na analizę i interpretację wszelakich danych. Dobrze zinterpretowane wyniki badań stanowią natomiast podstawę do wyciągnięcie trafnych wniosków.

Główne dziedziny zastosowania statystyki:

 • badania kliniczne,
 • badania marketingowe,
 • badania ankietowe,
 • badania świadomości marki.

Przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na wykorzystanie statystyki w swojej działalności Biostat® od lat pomaga na każdym etapie badania; oferując pomoc w opracowaniu hipotez, doborze próby, tworzeniu narzędzia badawczego i przygotowaniu raportu końcowego. Widząc wielkie zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju, posiadając odpowiednią kadrę zdecydowaliśmy się na alternatywę dla zakupu wykonania  analizy statystycznej – szkolenia z zakresu statystyki dla każdego.

Szkolenia ze statystyki online

Niezależnie od tego czy posiadasz już jakąś wiedzę z zakresu statystyki czy nie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® oferuje kilka rodzajów kursów z różnym poziomem trudności. Niezależnie od wybranego kursu gwarantujemy:

 • szkolenie bez wychodzenia z domu,
 • skupienie się na praktycznych aspektach statystyki,
 • małe grupy szkoleniowe,
 • materiały dla uczestników,
 • możliwość wykupienia indywidualnej konsultacji
 • certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez jednostkę badawczą.

Aktualnie cyklicznie realizujemy kursy: podstawy statystyki, statystyka w badaniach klinicznych oraz statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych.

 • Podstawy statystyki

Kurs podstaw statystyki wprowadza słuchacza w podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki. Czas trwania kursu to jedynie 2 dni, podczas których zostanie przeprowadzone 12 godzin zajęć. Pierwszego dnia tematyka zajęć będzie dotyczyła pomiarów, miar tendencji centralnej i dyspersji, podstawowych pojęć dotyczących wnioskowania oraz przedziałów ufności. Drugiego nasz prowadzący przedstawi wiedzę z zakresu przeglądów testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych, korelacji i regresji.

Kurs podstawy statystyki jest dedykowany dla wszystkich osób na początku drogi ze statystyką oraz osób chcących uporządkować swoją wiedzę z myślą o dalszym rozwoju w tym kierunku.

 • Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych

Kurs statystycznych interpretacji ma na celu wprowadzenia słuchacza w podstawowe zagadnienia statystyczne, które można znaleźć w raportach medycznych. Kurs ten trwa jedynie pięć godzin obejmując tematykę Evidence based medicine, przedziały ufności, modele regresji i analizę przeżycia.

Kurs ten dedykowany jest osobą chcącym nauczyć się interpretować wyniki badań klinicznych. Dzięki uczestnictwu w kursie posiądziesz wiedzę jak wyciągać wnioski na podstawie badań oraz publikacji naukowych opartych na badaniach.

 • Statystyka w badaniach klinicznych

Kurs statystyka w badaniach klinicznych składa się z 3 mniejszych szkoleń, każda z części jest trudniejsza, decydując się jednak na rozpoczęcie kursu od części pierwszej posiądziesz odpowiednią wiedzę by kontynuować kurs. Każdy z kursów dotyczący statystyki w badaniach klinicznych trwa 12 godzin.

Całość kursu pozwoli Ci przyswoić informację na temat metod analizy przeżycia, testów bioróżnorodności, regresji z efektami mieszanymi i wiele innych. Pełne szkolenie pozwoli Ci na zrozumienie złożoności problemów występujących w badaniach klinicznych.

Kurs przewidziany jest dla osób pracujących jak i osób chcących podjąć pracę w obszarze badań klinicznych jako Monitor Badań klinicznych.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia z zakresu statystyki?

Niezależnie od tego czy pracujesz w zakresie badań klinicznych czy chcesz przeprowadzić badania na potrzeby swojego przedsiębiorstwa lub pracy naukowej możesz skorzystać z szkoleń online. Szkolenia to inwestycja długoterminowa mogąca kilkukrotnie spłacić się na przestrzeni lat.

Dbając o wygodę stworzyliśmy kursy online nie wymagające wychodzenia z domu, prowadzone przez doświadczonych statystyków, którzy wykorzystują swoją wiedzę w praktyce. Dzięki autorskim materiałom naukowym, łatwiej przyswoisz wiedzę, a szkolenie ukończysz z certyfikatem Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.

Na potrzeby indywidualne klienta biznesowego prowadzimy też kursy dedykowane dla grup od 4 osób w formie online lub stacjonarnie. Tematykę szkoleń zorganizowanych dopasowujemy do potrzeb klienta, a w naszej ofercie znajdują się m.in. takie tematy jak:

 • Statystyka w badaniach klinicznych,
 • Podstawy statystyki,
 • Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych,
 • Analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych,
 • Analizy przeżycia (m.in. krzywe Kaplana-Meiera),
 • Podstawy korelacji i regresji,
 • Podstawy prognozowania,
 • Testy statystyczne,
 • Analizy statystyczne w naukach ekonomicznych i społecznych,
 • Modele statystyczne i ich rodzaje,
 • Analizy czynnikowe i analizy skupień,
 • Podstawy statystyki z wykorzystaniem R,
 • Statystyka w ekonomii i biznesie,
 • Szacowanie liczebności próby (sample size), analiza mocy testu.

Zobacz harmonogram kursów!

Szkolenia Online NEW!

kursy online online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 17 lekcje
kursy online online NEW!
Testy statystyczne
Szkolenia online
Testy statystyczne
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Czas trwania 3 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 9 lekcje
kursy online online NEW!
Podstawy statystyki
Szkolenia online
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
Czas trwania 3 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 8 lekcje
kursy online online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2
Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, regresję logistyczną i z-test.
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Średni
Lekcje 10 lekcje
kursy online online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.3
Szkolenie z zakresu statystyki medycznej ma na celu zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami statystyki w badaniach klinicznych na poziomie zaawansowanym.
Czas trwania 3 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Zaawansowany
Lekcje 9 lekcje
Pakiet szkoleń łączy w sobie cały cykl szkoleniowy Statystyka w badaniach klinicznych
Czas trwania 11 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 36 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet wprowadzenie do statystyki
Pakiet szkoleń Podstawy staystyki + Testy statystyczne
Czas trwania 6 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 17 lekcje
Cykl pięciu kursów z zagadnieniami statystycznymi
Czas trwania 17 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od wprowadzenia
Lekcje 53 lekcje
Kurs ma na celu nauczenie słuchacza w jaki sposób należy interpretować podstawowe wyniki opracowań statystycznych w naukach medycznych.
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 5 lekcje
kursy online online NEW!
Podstawy statystyki w Excelu
Kurs ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia prostych obliczeń statystycznych, które można wykonać w programie Excel.
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Lekcje 8 lekcje
kursy online online NEW!
Wprowadzenie do metaanalizy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z metaanalizą.
Czas trwania 1 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Zaawansowany
Lekcje 5 lekcje
kursy online online NEW!
Statystyka dla nie statystyków
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 5 lekcje
Czas trwania 1 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 8 lekcje
W trakcie kursu dowiesz się dlaczego i w jakich sytuacjach warto używać Pythona do analizy danych.
Czas trwania 0 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 6 lekcje
kursy online online NEW!
Testy statystyczne w Excel
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 9 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Statystyka Kliniczna
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza od podstaw aż do zaawansowanego posługiwania się pojęciami z zakresu statystyki.
Czas trwania 13 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 41 lekcje
Czas trwania 7 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 22 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Metody analizy danych
Czas trwania 7 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 8 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 7 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 19 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Statystyka w analizach klinicznych
Czas trwania 12 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od podstaw do za
Lekcje 41 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Statystyka od podstaw
Czas trwania 5 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Wprowadzający
Lekcje 13 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Testowanie statystyczne od podstaw
Czas trwania 8 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 13 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Od wprowadzenia
Lekcje 41 lekcje
Czas trwania 5 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 22 lekcje
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 17 lekcje
kursy online online NEW!
Pakiet Interpretacja wyników medycznych
Czas trwania 4 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Podstawowy
Lekcje 10 lekcje
https://edu.biostat.com.pl/szkolenie/szacowanie-wielkosci-proby-metody-i-zastosowania
Czas trwania 2 godziny
Poziom trudności Poziom trudności
Lekcje 5 lekcje

Online courses in English NEW!

kursy online online NEW!
Statistical Tests
Online courses
Statistical Tests
Czas trwania 3 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 5 lessons
kursy online online NEW!
Statistics in clinical trials part 1
Czas trwania 1 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 10 lessons
kursy online online NEW!
Statistics in clinical trials part 2
Czas trwania 1 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Medium
Lekcje 7 lessons
kursy online online NEW!
Basics of statistics
Online courses
Basics of statistics
Czas trwania 3 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Introductory
Lekcje 8 lessons
kursy online online NEW!
Statistics in clinical trials part 3
Czas trwania 1 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Advanced
Lekcje 7 lessons
Czas trwania 25 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic to advance
Lekcje 20 lessons
Czas trwania 40 hours
Poziom trudności Poziom trudności
From introductio
Lekcje 35 lessons
Czas trwania 8 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 5 lessons
kursy online online NEW!
Statistics for non-statisticians
Czas trwania 8 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Introductory
Lekcje 5 lessons
kursy online online NEW!
Basics of statistics in Excel
Czas trwania 8 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Basic
Lekcje 6 lessons
kursy online online NEW!
Introduction to Meta-analysis
Czas trwania 10 hours
Poziom trudności Poziom trudności
Advanced
Lekcje 7 lessons

Webinary (na żywo)

Zarejestruj się na szkolenie

Zapisz się na kurs

Nasi klienci

Abigo
Biofarm