Finanse

Współpraca firmy z sektorem finanswym to przede wszytkim modelowanie ryzyka. Ryzyko w finansach jest nieodłącznym elementem tej branży.Zajmujemy się szacowaniem ryzyka oraz tworzeniem oprogramowania analitycznego do obsługi modeli ryzyka. 
Tworzmy:

    modele ryzyka w postaci kart scoringowych (generycznych)
    modele ryzyka upadłości
    modele ryzyka niewypłacalności.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm