Oferta dla naukowców

Oferta firmy skierowana dla naukowców i badaczy to w głównej mierze konsultacje i obliczenia statystyczne, przygotowanie raportów na podstawie bazy danych zawierających jak najlepsze rozwiązania bazujące na teorii i praktyce statystycznej.
 
Brak zastosowania odpowiednich i jednocześnie niebanalnych metod statystycznej analizy danych jest  często jednym z powodów braku akceptacji publikacji w liczących się światowych czasopismach. Z doświadczenia wiemy, że same "dobre chęci" nie wystarczą jeśli nie są poparte odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod ilościowych. W praktyce żadne profesjonalne badanie nie może obejść się bez tego co w szerokim rozumieniu kryje się pod pojęciem "Statystyka". Mając szeroką wiedzę w tej dziedzinie proponujemy więc Państwu współpracę która może zaowocować po pierwsze wysokiej jakości analizą statystyczną a po drugie rozwojem Państwa wiedzy w tej materii. Dysponujemy sporym doświadczeniem w prowadzeniu badań/analiz z zakresu nauk medycznych, ekonomicznych i społecznych. 

Nasi klienci

Abigo
Biofarm