Telekomunikacja

Dla Klientów szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej realizujemy następujące rodzaje projektów:

     Analizy sprzedaży
    Modele ryzyka odejścia/przejścia Klietnów (modele churn)
    Modele utrzymania Klientów
    Analizy i badania satysfakcji Klienta zewnętrznego
    Analizy i badania satysfakcji Klienta wewnętrznego
    Audyt komunikacji
    Badania opinii pracowników
    Badania rynku i opinii.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm