Badania marketingowe

Utrzymanie się na rynku wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Badania marketingowe są użytecznym narzedziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez menagerów. W związku z coraz powszechniejszym zastosowaniem metod statystycznych w badaniach marketingowych oferujemy swoim klientom usługi konsultingowe w zakresie przeprowadzania badań bazujących na danych. Doradzamy jakie dane dotyczące klientów gromadzić oraz jak je efektywnie eksplorować aby  z masy dostępnych danych wydobyć informacje pomocne w budowie efektywnej strategii marketingowej. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich firm mających zamiar oprzeć swoją strategię marketingową na analizie danych. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu w  badaniach bazujących na data mining staramy się wydobyć ukrytą i często nie widoczną na pierwszy rzut oka wiedzę o klientach. Uzyskana w ten sposób wiedza  może przyczynić się do stworzenia i realizacji optymalnych strategii. Przeprowadzamy analizy ilościowe zarówno na danych o klientach już istniejących jak również prowadzimy badania mające na celu wyznaczanie nisz rynkowych. Celem zaawansowanych metod analizy danych jest takie uproszczenie opisu, aby można było je interpretować i przedstawić wnioski.

Zajmujemy się zastosowaniami analizy danych w następujących obszarach badawczych:

 • badania i analizy marketingowe
 • segmentacja rynku
 • pozycjonowanie produktu na rynku
 • identyfikacja rynków testowych
 • rozpoznawanie "luki" na rynku, nisz rynkowych
 • badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu
 • analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurecyjnych
 • określanie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów  zakupowych
 • określanie struktury rynku
 • określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży
 • wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value).

Analizy danych dla potrzeb marketingowych mają zasadniczy cel, mianowicie dopasowanie oferty do potrzeb klientów a co za tym idzie poprawę sprzedaży.

Zobacz nasze rozwiązania: badania ankietowe i marketingowe

Nasi klienci

Abigo
Biofarm