Analizy marketingowe

Utrzymanie się na rynku wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Badania marketingowe są użytecznym narzedziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez menagerów. W związku z coraz powszechniejszym zastosowaniem metod statystycznych w badaniach marketingowych oferujemy swoim klientom usługi konsultingowe w zakresie przeprowadzania badań bazujących na danych. Doradzamy jakie dane dotyczące klientów gromadzić oraz jak je efektywnie eksplorować aby  z masy dostępnych danych wydobyć informacje pomocne w budowie efektywnej strategii marketingowej. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich firm mających zamiar oprzeć swoją strategię marketingową na analizie danych. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu w  badaniach bazujących na data mining staramy się wydobyć ukrytą i często nie widoczną na pierwszy rzut oka wiedzę o klientach. Uzyskana w ten sposób wiedza  może przyczynić się do stworzenia i realizacji optymalnych strategii. Przeprowadzamy analizy ilościowe zarówno na danych o klientach już istniejących jak również prowadzimy badania mające na celu wyznaczanie nisz rynkowych. Celem zaawansowanych metod analizy danych jest takie uproszczenie opisu, aby można było je interpretować i przedstawić wnioski.

Zajmujemy się zastosowaniami analizy danych w następujących obszarach badawczych:

    segmentacja rynku
    pozycjonowanie produktu na rynku
    identyfikacja rynków testowych
    rozpoznawanie "luki" na rynku, nisz rynkowych
    badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu
    analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurecyjnych
    określanie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów  zakupowych
    określanie struktury rynku
    określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży
    wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value).

Analizy danych dla potrzeb marketingowych mają zasadniczy cel, mianowicie dopasowanie oferty do potrzeb klientów a co za tym idzie poprawę sprzedaży.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm