BADANIA KLINICZNE - podział.

Rodzaj przeprowadzanych badań klinicznych zależy ściśle od metodologicznych założeń. Podstawowa linia podziału przebiega natomiast pomiędzy dwoma sposobami podejścia do osoby badanej – możemy mówić o interwencyjności lub o obserwacyjności.

              Interwencyjne badania kliniczne należą do tej grupy eksperymentów, w której mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju interwencją – aplikacją leku lub zastosowaniem nowej, przełomowej terapii. Mówiąc o tym typie badań klinicznych warto wspomnieć o randomizacji, opartej na którymś z dwóch rodzajów maskowań – pojedynczym albo podwójnym. Maskowanie pojedyncze stosowane jest po to, by osoby badane nie wiedziały, w której z grup (zazwyczaj dwóch) się znajdują. Maskowanie podwójne służy natomiast dodatkowej obiektywizacji badań klinicznych, aby o przydziale pacjentów nie wiedzieli również naukowcy.

              Obserwacyjne badania kliniczne polegają na przyglądaniu się nieświadomym uczestnikom po to, aby określić, jaka jest reakcja organizmu na pewne substancje i bodźce dostarczane mu z zewnątrz i jak nań oddziałują. Badania obserwacyjne kliniczne mogą być prowadzone pod kątem takich cech, jak wiek, środowisko, płeć, przynależność grupowa lub styl życia. Nie sposób randomizować tego typu eksperymentów. Potrafią one trwać latami, więc byłoby to zbyt kosztowne.

              Klasyfikując badania kliniczne warto także z całą pewnością powiedzieć kilka słów o badaniach laboratoryjnych lub też przedklinicznych, jak również bywają nazywane. Poprzedzają one eksperymenty właściwe, a przeprowadza się je na komórkach albo na zwierzętach, zanim jeszcze rozpocznie się testy na ludziach. Co ciekawe, statystyki pokazują, że zdecydowana większość eksperymentów kończy się właśnie na tym etapie i badania kliniczne nie są kontynuowane.

              Drugi sposób na sklasyfikowanie badań klinicznych.

            Naukowcom rozpoczynającym badania kliniczne przyświecają różne idee i towarzyszą rozmaite pytania – podziału badań klinicznych można dokonać właśnie ze względu na rodzaj tych pytań.

              - próby prewencyjne – Jak uniknąć nawrotów choroby? Z pomocą jakich środków?

              - próby przesiewowe – Co pomoże najlepiej w diagnozowaniu schorzeń? Co pozwoli je najskuteczniej leczyć?

              - próby diagnostyczne – Jak wykryć i wyleczyć daną chorobę?

              - próby kuracji – Czy zabieg lub kuracja, którymi się posłużono, są wystarczająco bezpieczne?

             

 

Kontakt


(+48) 731 030 629
(+48) 534 487 080
(+48) 22 12 28 025

Rstat Rafał Piszczek
biuro@rstat.pl

Biuro Handlowe - Warszawa
BioStat
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206