O firmie

R-Stat to z jednej strony firma szkoleniowa, skupiamy się głównie na zastosowaniach metod ilościowych (szeroko pojęta statystyka, matematyka i ekonometria) praktycznie w każdej dziedzinie od badań marketingowych po medycynę i psychologię. Radzimy jak przygotować ankietę/kwestionariusz, jak zebrać dane, je uporządkować tworząc bazę danych oraz ostatecznie jak je analizować z wykorzystaniem nowoczesnych technik bazujących na teorii prawdopodobieństwa.

R-Stat to jednocześnie firma badawcza skupiająca się głównie na przetwarzaniu i analizie danych. Najczęściej zajmujemy się fazą analizy danych czyli opracowania raportu i wyciągnięcia sensownych wniosków w oparciu o posiadane dane i z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych. Prowadzimy również badania w pełnym zakresie, czyli od fazy identyfikacji potrzeb, poprzez przygotowanie narzędzi badawczych, zebranie danych po ich analizę.

R-Stat jest też w pewnej mierze firmą konsultingową. Pomagamy naszym Klientom prowadzić np. badania marketingowe lub prognozować sprzedaż w oparciu o wyrafinowane metody matematyczno statystyczne. Doradzamy w trakcie całego procesu badawczego, lub tylko w jego wybranych etapach.

Podstawowe zalety firmy R-Stat to kilkuletnie doświadczenie badawcze (ilościowe, jakościowe), korzystanie z fachowej literatury, w tym głównie z obcojęzycznej, stosunkowo wąska specjalizacja (metody ilościowe), wysuwanie wniosków na podstawie zaawansowanych metod statystycznych. Zalety współpracy z nami można ująć pod jednym wspólnym hasłem: profesjonalizm. Brak zastosowanie odpowiednich i jednocześnie niebanalnych metod statystycznej analizy danych jest w wielu przypadkach jednym z głównych powodów braku akceptacji na publikację w liczących się światowych czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Z doświadczenia wiemy, że same "dobre chęci" nie wystarczą jeżli nie są poparte odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod ilościowych. W praktyce żadne profesjonalne badanie nie może obejść się bez tego co w szerokim rozumieniu kryje się pod pojęciem "Statystyka". Mając szeroką wiedzę w tej dziedzinie proponujemy więc Państwu współpracę która może zaowocować po pierwsze wysokiej jakości analizą statystyczną a po drugie rozwojem Państwa wiedzy w tej materii. Dysponujemy sporym doświadczeniem w prowadzeniu badań/analiz z zakresu nauk medycznych, ekonomicznych i społecznych.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm