Klienci

Klienci naszej firmy to zarówno Kienci Biznesowi jak i Indywidualni (naukowcy, badacze).

W zakresie klientów biznesowych: przede wszystkim są to zespoły badawcze dużych firm, zajmujące się prognozowaniem sprzedaży, badaniami marketingowymi, działy marketingu lub HR. Jest to jednak tylko zarys, gdyż tak naprawdę analiza ilościowa występuje w tak wielu instytucjach, iż trudno wszystkie jasno sprecyzować. Świadczymy usługi "wsparcia statystycznego" dla przedsiębiorstw różnych branż gospodarczych na terenie całego kraju, co w dobie elektronicznej transmisji danych i ogólnie dostępnych form komunikacji (jak choćby najprostszy email) jest zadaniem jak najbardziej wykonalnym. Biorąc pod uwagę rosnącą dostępność szybkich łączy często fizyczny kontakt z Klientem (szczególnie  w przypadku prostszych zleceń) jest zbędny i pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasi Klienci otrzymują od nas rzetelne i obiektywne informacje, bazujące na nowoczesnych metodach analizy danych i rachunku prawdopodobieństwa, niezbędne w procesie podejmowania decyzji związanych z ich działalnością na rynku.

W grupie klientów indywidualnych znajdują się w pierwszej kolejności Naukowcy. W tym przypadku najczęściej mamy do czynienia z konsultacjami i obliczeniami, sporządzaniem krótkich i zwięzłych raportów na podstawie bazy danych zawierających jak najlepsze rozwiązania bazujące na teorii i praktyce statystycznej. Aby w pełni wyjść naprzeciw tej grupie klientów formę rozliczenia staramy się dopasować w jak najbardziej wygodnej i użytecznej dla Klienta formie. Wśród klientów indywidualnych należy również wyróżnić Studentów, którzy w przypływie ambicji chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania szeroko pojętych metod statystycznych w konkretnej dziedzinie wiedzy, co w przyszłości może zaowocować większymi możliwościami na rynku pracy lub po prostu stworzyć dobrą pracę dyplomową bazującą na nowoczesnych metodach ilościowych. Oferujemy wsparcie zarówno w drobnych problemach (nawet w rozwiązywaniu zadań) jak i w skomplikowanych analizach ilościowych.

Podsumowując nasze usługi kierujemy do wszystkich mających problemy z zastosowaniem metod ilościowych i statystyki. Wspieramy Klientów wiedzą i doświadczeniem zarówno w sytuacjach, gdy Klient sam prowadzi badania jak i w przypadku gdy Klient zleca badanie specjalistycznej firmie. 

Nasi klienci

Abigo
Biofarm