Analizy statystyczne

Profesjonalne usługi w zakresie statystyki. Dla biznesu, dla nauki, dla Ciebie…

 

Zespół BioStat®

BioStat® to prężnie działająca firma na rynku badawczym. Od ponad 15-stu lat prowadzimy analizy statystyczne najwyższej jakości. Świadczymy także usługi w ramach konsultingu i szkoleń. Nasz zespół składa się z ekspertów w takich dziedzinach jak: analiza matematyczna, statystyka, biostatystyka i statystyka medyczna oraz analiza ekonomiczna. Posiadamy doświadczenie zdobyte w trakcie współpracy z największymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie. Wspomagamy również doktorantów i pracowników naukowych chcących opublikować wyniki swoich badań w rekomendowanych czasopismach naukowych, obecnych na Master Journal List.
 

Oferta usług statystycznych

Lista naszych usług obejmuje rozbudowane analizy statystyczne. Pracując w oparciu o zaawansowaną technologię cloud computing oraz korzystając z fachowych programów komputerowych do analizy danych (R lub SPSS) realizujemy zlecenia dotyczące projektów biznesowych, badań klinicznych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz innych, w skład których wchodzi analiza statystyczna. Opracowaliśmy trójetapowy proces prowadzenia projektów, dzięki któremu dajemy gwarancję rzetelnych analiz:
 

ETAP I: PROJEKT BADAWCZY

 • Przygotowanie planu analizy statystycznej,
 • Dobór metody losowania próby badawczej,
 • Wykonanie randomizacji próby,
 • Opracowanie kwestionariuszy ankiet i przygotowanie eCRF,
 • Wybór najbardziej adekwatnej metody analizy statystycznej.
   

ETAP II: GROMADZENIE DANYCH

 • Utworzenie bazy danych,
 • Prowadzenie badań w systemie online-eCRF,
 • Digitalizacja nowych danych, opracowanie danych do analizy statystycznej,
 • Graficzne opracowanie wyników w postaci: rycin, wykresów, boxplot’ów.

   

ETAP III: WYKONANIE ANALIZY STATYSTYCZNEJ

 • Przeprowadzenie korelacji wskaźników, testów statystycznych, analiz regresji,
 • Analizy przeżycia,
 • Analizy koszykowe,
 • Jedno i wieloczynnikowe analizy wariancji,  
 • Regresje liniowe i nieliniowe,
 • Wykonywanie testów parametrycznych i nieparametrycznych.

 

Profesjonalne działania

Realizując projekt badawczy współdziałamy ze zleceniodawcą na zasadzie partnerskiej współpracy. Chcąc wykonać jak najlepszej jakości analizy kierujemy, się wytycznymi ośrodków naukowych, promotorów prac badawczych, a także standardami czasopism listy filadelfijskiej. Pracując w oparciu o najnowsze, autorskie technologie mamy pewność, że wykonywane przez zespół BioStat® statystyki, są gwarantem sukcesu biznesowego oraz naukowego. Dzięki skrupulatnym raportom statystycznym, zleceniodawcy mają sposobność do wyciągnięcia konstruktywnych wniosków z badań oraz potwierdzenie hipotez badawczych.    

Nasi klienci

Abigo
Biofarm