Statystyka medyczna dla farmacji, biostatystyka

Informacje

 •     Oferta dla naukowców
 •     Psychometria
 •     Statystyka medyczna dla farmacji, biostatystyka
 •     Statystyka - metody
 •     Ankieta

Oferta analityczna naszej firmy skierowana dla farmacji oraz naukowców to:

 •     Obsługa badań promujących leki oraz badań klinicznych.
 •     Biostatystyka i organizacja badań.
 •     Obliczenia i analizy statystyczne.
 •     Wsparcie przemysłu farmaceutycznego, medycznego, Cost Effectiveness, farmakoekonomika.


Jednym z podstawowych zastosowań w jakich się specjalizujemy jest obsługa badań klinicznych, badań promujących leki i metody leczenia oraz wykonywanie analiz dla potrzeb Medycyny. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych oferujemy Państwu możliwość współpracy z nami w tej materii. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie badań tego typu, w tym planowania eksperymentu, biostatystyki, testowania hipotez, badań modelowych. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych z dynamiką populacyjną, analizą skuteczności terapii, epidemiologią, porównywaniem skuteczności dwóch lub więcej metod/leków, analiz typu Cost Effectiveness.


Rozwój leków oraz nowych metod i technik leczenia jest procesem cechującym się wysokim stopniem złożoności. Rzetelne badania nad nowymi technikami leczenia wymagają niejednokrotnie zastosowania nietrywialnych metod analizy danych. Wybór odpowiedniej metody badawczej jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. Decyzja o zastosowaniu jednej z nich jest zazwyczaj trudna do podjęcia ze względu na fakt, iż istnieje wiele alterntywnych testów statystycznych jednakże niekoniecznie wszystkie mogą być zastosowane w konkretnym przypadku. Wybór zatem wymaga od badacza rozwagi oraz zweryfikowania tzw. założeń stosowalności testu.
 
Skupiamy specjalistów z zakresu:

 •     Statystyka medyczna
 •     Biostatystyka.

Wybór metody analizy zależy również od tego, jaki jest cel badania:

    Podstawowym celem większości badań jest analiza zależności mająca na celu zbadanie jak kształtuje się jedna zmienna w zależności od wartości przyjmowanych przez drugą cechę (np. dawka leku oraz jej wpływ na wskaźnik poprawy).


    Jednakowo często spotyka się cel porównawczy badania. W tym przypadku szerokie możliwości zastosowania mają testy statystyczne których celem jest porównywanie średnich (lub rozkładów) dwóch lub więcej populacji (zazwyczaj jest to porównanie pacjentów chorych ze zdrowymi lub porównanie dwóch grupa pacjentów leczonych różnymi lekami/metodami).


    Analiza Przeżywalności. Zagadnienia analizy przeżywalności dotyczą głównie badania skuteczności nowych terapii w przypadku generalnie nieuleczalnej choroby. Podstawowym elementem analizy jest liczba dni, które przeżyje pacjent. Powszechnie stosowane metody w tym typie badań to model hazardu, krzywa Kaplana-Meier'a.


    Kolejnymi często spotykanymi celami badania jest odkrywanie reguł diagnostycznych bądź budowa modelu predykcyjnego.


    Klasyfikacja : celem klasyfikacji jest przydzielenie danego rekordu (np. pacjenta) do jednej z klas. Klasy są jednak zdefiniowane uprzednio przez badacza, lub poprzez „zbiór uczący”. Jest to tak zwana metoda klasyfikacji „z nauczycielem” (nauczycielem jest zbiór uczący lub konkretne wytyczne badacza). Metoda klasyfikacji daje szerokie możliwości zarówno w klasyfikacji leków jak i klasyfikacji pacjentów do jednej z grup na przykład Chory/Zdrowy. Metoda klasyfikacji pokrywa się częściowo z zastosowaniami modeli dyskryminacyjnych, modeli Logitowych, Probitowych i Tobitowych (Jako jedno z nielicznych stosujemy również zaawansowane modyfikacje modeli Logit, takie jak Ordinal Logit, Multinomial Logit, Conditional Logit). Modyfikacje modeli Logit dają możliwość analizy i klasyfikacji więcej niż dwóch podgrup pacjentów (czyli np. 1.Zdrowy 2.Chory 3.Ciężko chory. Lub inne zastosowanie, szczególnie w przypadku chorób dziedzicznych: 1. Pacjent chory 2. Rodzeństwo(lub osoba z rodziny) pacjenta chorego 3. Pacjent Zdrowy).


    Clustering, czyli tak zwane grupowanie (lub klasteryzacja, klasyfikacja bez nauczyciela), zwane również często potocznie klasyfikacją. Statystyka daje badaczowi wiele metod grupowania, również stworzonych przez badaczy polskich. Podstawowym celem „clusteringu” jest pogrupowanie obiektów w grupy o wysokim stopniu podobieństwa ze względu na wybrane kategorie (zmienne). W gruncie rzeczy metoda zbliżona do klasyfikacji jednakże nie ma konieczności posiadania zbioru uczącego. Rekordy są przydzielane do grup w oparciu o miary podobieństwa.


    Porządkowanie (Rating), pozwala na uporządkowanie obiektów w kolejności rosnącej ze względu na dużą liczbę zmiennych. Jest to bardzo zbliżona metoda do clusteringu, daje jednak możliwość utworzenia rankingu, o bywa często bardzo pomocne.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm