Opis współpracy

W przypadku zlecenia obejmującego analizę danych ankietowych współpracę można zapisać za pomocą następującego schematu:
Klient dostarcza surowe dane (najlepiej w formie elektronicznej np. plik Excel) albo z  np. niezakodowanymi ankietami. Wraz z ankietą konieczne jest dostarczenie problemów badawczych, podstawowych założeń itd.
W związku z tym, iż każdy problem statystyczny jest inny, wymaga więc indywidualnego podejścia. Pierwszym etapem współpracy z Państwem jest zapoznanie się z problemem i wstępna wycena Państwa analizy (konieczne jest więc pełne przedstawienie problemu oraz posiadanych materiałów/danych - na temat poufnosśi Państwa danych więcej znajdziecie w dziale bezpieczeństwo danych). Na tym etapie nie pobieramy żadnych opłat. Jeśli po zapoznaniu się z naszą ofertą wyceny zdecydujecie się Państwo na współpracę pobieramy zaliczkę.
Dysponując danymi statystycznymi i opisem problemu staramy się zweryfikować postawione hipotezy badawcze wykorzystując odpowiednie dla sytuacji metody analizy i wizualizacji danych.
W zależności od konkretnych poptrzeb Klienta staramy się dostosować nasze usługi optymalnie.

Nasi klienci

Abigo
Biofarm